RP III WOS 1111.8.2019 konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

RP III WOS 1111.8.2019 W oparciu  o przepis w § 7 ust.2 i 3  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) Komisja Konkursowa stwierdziła, że niżej  wymienieni kandydaci  na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  zakwalifikowali się do II etapu konkursu: Aleksandra Grobelna, Iwona Wojtala-Falińska, Wojciech Kubicki, Maciej Nowakowski, Miłosz Ogrodniczak, Marcin Chyla, Marta Papuszka, […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 223.21.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Dostawa wraz z montażem centrali sygnalizacji pożarowej do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 4.Zaproszenie do złożenia oferty 5.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2019 Komunikat

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) Komisja konkursowa stwierdziła, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zakwalifikowana została – pani Justyna Skurcz. II etap konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153 […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.7.2019 – wyniki I etapu konkursu na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.7.2019 W wyniku przeprowadzonego w dniu 6 września 2019 r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: Sylwia Serewiś. Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 19 września 2019 r.  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 9.00  i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności. […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.33.2019 – Informacja o wyborze oferty pn.: „Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A-3 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

W poniższym załączniku zamieszczono wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty pn.: „Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A-3 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer edyt.

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.7.2019 – I etap konkursu na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego

RP III WOS 1111.7.2019 KOMUNIKAT Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że : I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego  polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 6 września 2019 r. […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.8.2019 – I etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.8.2019  KOMUNIKAT   Na podstawie § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że: I etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie – polegający na : ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu […]

Czytaj dalej

RP III WOS 021.104.2019 – zarządzenie w sprawie możliwości odpracowania dnia 16 sierpnia 2019 r. w dniu 24 sierpnia 2019 r.

RP III WOS 021.104.2019  Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    104/19 PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie możliwości odpracowania dnia 16 sierpnia 2019 r. w dniu 24 sierpnia 2019 r.  Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 740), § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.5.2019 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego

RP III WOS 1111.5.2019 Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Nazwa i adres […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności