Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Wykonanie corocznej usługi przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.40.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Dostawa skanerów Kodak i3200 (4szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Szczegóły postępowania zawarte są w poniższych załącznikach: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.

Czytaj dalej

RP III WOS 005.16.2019 Spotkanie dotyczące wymiany opinii odnośnie współpracy między Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich a Prokuraturą.

W dniu 08.11.2019r. w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie odbyło się spotkanie, dotyczące wymiany opinii odnośnie współpracy między Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich a Prokuraturą. W spotkaniu uczestniczyli : – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich – pan Tadeusz Wojtasik, – Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich – pan Grzegorz Suszczewicz, – Sekretarz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich – pan […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 174.1.2019 – informacja o przedłużeniu składania ofert pn.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz ich współmałżonków/partnerów i pełnoletnich dzieci

20.Informacja

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.54.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Dostawa kalendarzy trójdzielnych na rok 2020 (490 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.39.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – wer. edyt. 3.Szacunkowe ilości – załącznik nr 3 – wer. edyt.

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.39.2019 Unieważnienie postępowania pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Unieważnienie postępowania Zestawienie ofert

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.60.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Wykonanie corocznej usługi przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły postępowania w poniższych załącznikach: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.9.2019 – Wyniki pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko zastępcy głównego księgowego

RP III WOS 1111.9.2019                 W wyniku przeprowadzonego w dniach 4 i 7 listopada 2019 r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: Monika Jarosiewicz, Anna Wesołowska-Bury. Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 19 listopada 2019 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 10.00 i będzie obejmował praktyczny […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.60.2019 – Unieważnienie postępowania pn.: Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu

8.Unieważnienie postępowania

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności