RP III WOS 1111.4.2019 – informacja o terminie I etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

RP III WOS 1111.4.2019  KOMUNIKAT Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że : I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.31.2019 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Informacja w poniższym załączniku: Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.31.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły w poniższym załączniku: 1.Zaproszenie do złożenia oferty   Wynik postępowania: 13.Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.8.2019 – konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

RP  III WOS 1111.8.2019 Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 740) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838) Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   […]

Czytaj dalej

Zatrzymania osób, które wręczały prokuratorowi korzyści majątkowe

W dniu 26 czerwca 2019 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Szczecinie na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dokonało zatrzymania 4 osób w związku z czynami związanymi z powoływaniem się na wpływy w prokuraturze oraz udzielaniem korzyści majątkowej prokuratorowi w łącznej kwocie nie większej niż 10.000 zł. Osobom tym zostaną przedstawione zarzuty dotyczące udzielania korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu i powoływania się wpływy w instytucjach państwowych. Wskazane przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2019 Komunikat w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1838) informuję, że w wyniku II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadzonego w dniu 17 czerwca 2019 r. żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów i nikt nie został zakwalifikowany do III etapu konkursu.   PROKURATOR REGIONALNY Artur Maludy

Czytaj dalej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 90 /19 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  90 /19 PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE z  dnia 7 czerwca 2019 r. w  sprawie  możliwości odpracowania dnia 21 czerwca 2019 r. w dniu 29 czerwca 2019 r.   Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami), § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin […]

Czytaj dalej

Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

  RP III WOS 1111.7.2019   Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.24.2019 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły poniżej, w załączniku: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2019 – Wyniki I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust.1, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności