Narada podsumowująca wyniki pracy prokuratur regionu szczecińskiego

W dniu 8 marca 2019 r. odbyła się narada podsumowująca wyniki pracy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz prokuratur okręgowych regionu szczecińskiego w 2018 r. Podczas narady Prokurator Regionalny w Szczecinie Artur Maludy omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej działalności kierowanej przez siebie jednostki i prokuratur okręgowych oraz określił zadania i dalsze kierunki działania prokuratur regionu szczecińskiego w 2019 r. W dalszej części narady najważniejsze informacje i wyniki pracy osiągnięte w 2018 roku dot. poszczególnych […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.8.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.4.2019 Informacja z otwarcia ofert na: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Informacja z otwarcia ofert.

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.5.2019 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

  RP III WOS 1111.5.2019  Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2019 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

  RP III WOS 1111.4.2019  Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 223.4.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Remont ceramicznych okładzin schodów, spoczników i ogrodzenia budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Szczegóły zamówienia w poniższych plikach: 8.Zaproszenie do złożenia oferty 9.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2019 – Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. II etap.

RP III WOS 1111.1.2019 Zarządzenie Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. l, ustalam […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2”

Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 do Instrukcji – formularz ofertowy – wer. edyt. Załącznik nr 2 do Instrukcji – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wer. edyt. Załącznik nr 3 do Instrukcji – oświadczenie o spełnieniu warunków – wer. edyt. Załącznik nr 4 do Instrukcji – oświadczenie o grupie kapitałowej – wer. edyt. Załącznik nr 5 do Instrukcji – wykaz usług – wer. edyt. Odpowiedź na pytania wykonawcy – 14.03.2019 Informacja z otwarcia ofert Informacja […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.4.2019 – Zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

14.Zaproszenie do złożenia oferty – 05.03.2019 15.Warunki Zamówienia z załącznikami – 05.03.2019 16.Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia – wer. edyt. 17.Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia – wer. edyt. 18.Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia – wer. edyt. 19.Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia – wer. edyt. 23.Odpowiedź na pytania wykonawcy – 12.03.2019

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności