RP III WOS 1111.1.2020 Konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora – w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1241z póź.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),   Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora –   w Wydziale VI Budżetowo – […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.1.2020 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły w poniższym załączniku: Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.1.2020 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wer edyt.

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.11.2019 – Komunikat

RP III WOS 1111.11.2019   W oparciu  o przepis w § 7 ust.2 i 3  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. uznała, że Paulina Wojtarowicz dochowała terminu do uzupełnienia brakującego dokumentu zakreślonego na dzień 18 grudnia 2019 r., albowiem  w  dniu 17 grudnia 2019 r. złożyła w Urzędzie Pocztowym korespondencję  zawierającą brakujący […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1113.4.2019 Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

  Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza  nabór na  stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Liczba wolnych stanowisk   –    1   Wymagania stawiane kandydatom :   wykształcenie średnie  preferowane techniczne samochodowe, prawo jazdy kat. „B” (dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy „C”), minimum 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami, dobra znajomość topografii miasta, niekaralność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1113.3.2019

RP III WOS 1113.3.2019                Prokurator Regionalny  w Szczecinie  informuje, że zakończył proces naboru  na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie ogłoszone w dniu  9 grudnia  2019 r. W następstwie  postępowania  rekrutacyjnego  nie zakwalifikowano do zatrudnienia  żadnej osoby.   Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.11.2019 II Etap konkursu na stanowisko asystenta.

RP III WOS 1111.11.2019 W oparciu o przepis w § 7 ust.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) Komisja Konkursowa stwierdziła, że niżej wymienieni kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zakwalifikowali się do II etapu konkursu: 1. Malwina Grzelak, 2. Bartosz Hancewicz, 3. Daria Pawłowska, 4. Monika Niedźwiecka, 5. Aleksandra […]

Czytaj dalej

SĄD ARESZTOWAŁ JEDNEGO Z PODEJRZANYCH O POWAŻNE PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

Prokuratura Regionalna w Szczecinie informuje, że Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec jednego z zatrzymanych, którzy podejrzani są o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej pół miliona złotych. Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zatrzymało 3 osoby podejrzane o płatną protekcję w związku z funkcjonowaniem Komisji Nadzoru Finansowego. Wśród zatrzymanych byli adwokat – Marcin D. oraz były […]

Czytaj dalej

RP III WOS 0610.15.2017 – Komunikat prasowy

PROKURATOR PODEJMIE NIEZBĘDNE ŚRODKI PRAWNE W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO TOKU POSTĘPOWANIA KARNEGO Prokuratura Regionalna w Szczecinie informuje, że zaskarży postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec czterech podejrzanych osób, którym zarzucono wyłudzenie ponad 87 mln zł na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. NIEPRAWOMOCNE ORZECZENIE SĄDU UTRUDNI DALSZY TOK ŚLEDZTWA  Prokurator przedstawił Sądowi obszerny materiał dowodowy […]

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie śledztwa dotyczącego podania wadliwych szczepionek

Komunikat w sprawie śledztwa dotyczącego podania wadliwych szczepionek Prokuratura Regionalna w Szczecinie informuje, że w postępowaniu dotyczącym narażenia osób poddających się szczepieniom na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przeprowadzane są intensywne czynności procesowe. Obecnie prokuratura oczekuje na opinię biegłych w tej sprawie. Przedmiotem pracy ekspertów jest m.in. zagadnienie wpływu przerwania łańcucha chłodniczego na jakość preparatów i związane z tym ryzyko wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz niebezpieczeństwo […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności